Jan Jaap de Ruiter

Jan Jaap de Ruiter (1959) studeerde Arabische taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Hij studeerde in 1985 af en promoveerde in 1989 op een proefschrift dat handelt over de taalsituatie van Marokkanen in Nederland. Sinds december 1989 werkt hij als arabist en universitair docent bij Tilburg University. Hij nam actief deel aan het debat in Nederland, en buiten de Nederlandse grenzen over islam, moslims, multiculturaliteit maar richt zich de laatste tijd meer op zijn core business: de Arabische taal en cultuur. De site biedt u een overzicht van al zijn activiteiten in heden en verleden.

Naast deze site  bevat de website van Tilburg University een aparte pagina over de whereabouts van de Ruiter. Volg hem ook op Twitter en Facebook.  Ga voor een totaaloverzicht van zijn publicaties naar deze link, voor downloads naar deze link en voor een overzicht van optredens in de media naar deze link.

Jan Jaap de Ruiter

Jan Jaap de Ruiter (1959) studied Arabic language and literature at the University of Utrecht. He graduated in 1985 and obtained his PhD in 1989 on a dissertation that deals with the language situation of Moroccans in the Netherlands. Since December 1989 he has been working as an Arabist and assistant professor at Tilburg University. He actively participated in the debate in the Netherlands, and beyond the Dutch borders, on Islam, Muslims, and multiculturalism, but recently he started focussing more on his core business: the Arabic language and culture. The site offers you an overview of all his past and present activities. 

In addition to this website, the website of Tilburg University has a separate page about his whereabouts. Follow de Ruiter as well on Twitter and on Facebook. For an overview of all of his publications, surf to this link, for downloads to this link and for an overview of all of media appearances to this link.