Reports from the Islamic State (IS) – Berichten uit de Islamitische Staat (IS)

For English, scroll below.

Vanaf 2 september 2014 verschijnt er op de site van ThePostOnline een serie getiteld “Berichten vanuit de Islamitische Staat”. Op basis van gesprekken met bloggers, in het bijzonder Aboe Ibrahim al Raqawi, wordt inzicht gegeven in het bizarre reilen en zeilen van de Islamitische Staat. Al Raqawi is een van de beheerders van de Facebookpagina en site Raqqa is Being Slaughtered Silently, waar -meestal in het Arabisch- verslag wordt gedaan van de verschrikkingen van IS in haar hoofdstad Raqqa (in Syrië gelegen).

Klik hier voor deel 1 van de serie, ‘Kinderen en Onderwijs in de Islamitische Staat’.

Klik hier voor deel 2 van de serie, ‘Vrouwen in de Islamitische Staat’.

Klik hier voor deel 3 van de serie, ‘Het lot van de christenen in Raqqa’

Klik hier voor deel 4 van de serie, ‘Ook ISIS moet bestuurd worden’

Klik hier voor deel 5 van de serie, ‘Het lot van de ongelovigen’

Klik hier voor deel 6 van de serie, ‘De dubbele economische politiek van IS’

Klik hier voor het zevende en laatste deel van de serie, ‘De democratie zal overwinnen’.

Op deze link staat de gesproken column die Abou Ibrahim al Raqqawi hield ter gelegenheid van het IS-debat georganiseerd door Academic Forum van Tilburg University op 16 oktober 2014.

As of September 2, 2014, a series titled “Messages from the Islamic State” appears on the site of ThePostOnline. Based on interviews with bloggers, especially Abu Ibrahim al Raqawi, insights are given in the bizarre ins and outs of the Islamic State. Al Raqawi is one of the administrators of the Facebook page and site Raqqa is Being Slaughtered Silently which reports  -usually in Arabic- on the horrors of IS in its capital Raqqa (located in Syria).

Click here for part 1 of the series on “Children and Education in the Islamic State.”

Click here for part 2 of the series on “Women in the Islamic State.” 

Click here for part 3 of the series on “Christians in the Islamic State.”

Click here for part 4 of the series on “Islamic State also needs to be governed”.

Click here for part 5 of the series on “The Fate of Infidels”.

Click here for part 6 of the series on “Islamic State’s Double Economic Policy”.

Click here for the seventh and last part of the series on “The Future of Raqqa”

This link contains the column that Abou Ibrahim al Raqqawi read during the IS-debate organized by Academic Forum of Tilburg University on 16 October 2014

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.